Dodenherdenking 2023

Op woensdag 4 mei herdenken we de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld sinds die tijd. Op meerdere locaties vinden in Delft herdenkingen plaats:

  • Indiëmonument, Sint Agathaplein: De herdenking op dit plein wordt gehouden ter ere van de gesneuvelde oud-Indië-strijders.

  • Algemene Begraafplaats Jaffa, Jaffalaan: Op de algemene begraafplaats Jaffa wordt stilgestaan bij iedereen die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen. Het monument aldaar bevat de namen van de in de eerste meidagen van 1940 gesneuvelde strijders in Delft.

  • Nieuwe Kerk, Markt: Oecumenische dienst

  • Stille tocht vanaf de Markt: Traditiegetrouw is er een stille tocht vanaf de Markt naar de Nieuwe Plantage. Hiermee herdenken we iedereen die in en buiten Nederland gesneuveld is voor het behoud en herstellen van de vrede.

  • Nieuwe Plantage: Algemene herdenking voor allen die in en buiten Nederland gesneuveld is voor het behoud en herstellen van de vrede.

  • Synagoge, Koornmarkt 12: Herdenkingsdienst

Kransenscouting.jpeg
Terugkijken 2021 & 2020

In 2021 en 2020 herdachten wij thuis en was een fysieke, gezamenlijke Dodenherdenking niet mogelijk. Vandaar een digitale Dodenherdenking. In deze uitzendingen staan we digitaal stil bij elke herdenking die normaal op 4 mei plaatsvindt in Delft met onder meer muziek, gedichten en een toespraak van burgemeester Marja van Bijsterveldt. Bekijk hieronder nogmaals de live-uitzendingen van Dodenherdenking Delft 2021 & 2020.

 

Kijkers reizen in de uitzending digitaal mee naar de locaties die de burgemeester elk jaar bezoekt: het Indiëmonument op het St. Agathaplein, de TU Aula, begraafplaats Jaffa en de Nieuwe Plantage. 

 
Foto's: Bart Noordervliet
Oorlogsherinneringen van
Delvenaar Ronald Waterman

Er zijn niet zoveel mensen meer die uit eerste hand kunnen vertellen hoe het tijdens de Tweede Wereldoorlog was. Maar ze zijn er nog wel. Eén van hen is de Delftenaar Ronald Waterman. Hij was 5 jaar toen de oorlog uitbrak en werd met zijn vader, moeder, broers en zus uit huis gehaald en in een veewagen naar een concentratiekamp gebracht. Hij overleefde het. Meneer Waterman vertelde openhartig over zijn oorlogsherinneringen, in een gesprek met burgemeester Marja van Bijsterveldt. Het gesprek is op film (en schrift) vastgelegd en wordt nu bewaard door Erfgoed Delft voor de volgende generaties.

 
 
Contact

Voor vragen over de herdenkingen kunt u mailen of onderstaand contactformulier invullen. Ook zijn wij altijd geïnteresseerd in het ontvangen van persoonlijke verhalen die passen binnen het thema 'herdenken' om deze verhalen in de toekomst te delen op 4 mei of op deze website. Wilt u zich aanmelden om een krans te leggen? Klik dan hier.

Bericht ontvangen!