Digitale Dodenherdenking 2020
 

Dit jaar herdenken we thuis en is een fysieke gezamenlijke dodenherdenking niet mogelijk. Daarom was er dit jaar een digitale Dodenherdenking. In deze uitzending staan we digitaal stil bij elke herdenking die normaal op 4 mei plaatsvindt in Delft met onder meer muziek, gedichten en een toespraak van burgemeester Marja van Bijsterveldt.

 

Kijkers reizen digitaal mee naar de locaties die de burgemeester elk jaar bezoekt: het Indiëmonument op het St. Agathaplein, de TU Aula, begraafplaats Jaffa, de Nieuwe Plantage en de Synagoge. Burgemeester Marja van Bijsterveldt houdt ook een toespraak.

De stille tocht is te zien tot 39 minuten en 12 seconden. Daarna start het officiële programma van de herdenking.

De Dodenherdenking Delft is geproduceerd door creatief conceptbureau De Burgemeesters in opdracht van de Gemeente Delft.

 

Programma: Alwin Snel

Videoregie: Roy Boersema

Camera: Roy Boersema en Herman Pierrot

Montage: Roy Boersema

Technisch producent: Tim Dumaij

Audiotechnicus: Tim Dumaij, Jefta van Schaik

Lichttechnicus: Arthur de Niet

Producent: Kaj Uhl

Presentatie: Francis Broekhuijsen

 

Met dank aan: Stichting Behoud Oude en Nieuwe Kerk Delft, TU Delft, Politie Delft, Synagoge Delft, Gemeente Delft, Ministerie van Defensie, VOMI, RTV West, De Laatste Eer, SVR, Mijnbouwvereniging, VeRa, Liza Ferschtman, Elise van Es, Showkorps Excelsior, Krashna Musika, PWAM Sound & Vision, Tjibbe Productions, Skoon, Dhr. Van Wageningen, Dhr. Nieuwpoort, de Nationale Reserve, Erica Bolt, Robin Voorn, Marga Schrijvershof, Hugo Overvoorde en Anne van den Dool.

 

Voor meer informatie over de activiteiten binnen het themajaar: www.75jaarvrijheidindelft.nl

Yizkor

Tijdens de uitzending was vanuit de Synagoge onder andere het Yizkor te horen, het gebed voor de overledenen. Hieronder een vrije vertaling van de drie gebeden:

Yizkor

Moge God ten goede in herinnering houden

  • de zielen van onze zes miljoen broeders en zusters, mannen, vrouwen en kinderen, die tijdens de Tweede Wereldoorlog vermoord werden in de landen van Europa;

  • de meer dan honderdduizend Nederlandse joden die omgebracht werden;

  • de rechtvaardigen der volkeren, die hun leven gaven in de dienst van God, door verzet te bieden tegen de Nazi’s.

 

Nu ik hun nagedachtenis dicht bij mijn hart bewaar en om zielerust voor hen bid, moge hun zielen opgenomen zijn in de bundel van het eeuwige leven, in Uw beschermende aanwezigheid, samen met de zielen van onze voorouders en alle rechtvaardigen die de eeuwige rust genieten, en moge wij met hen in liefde verbonden blijven.

 

Amén.

 

El Maleh Rachamim

 

God, Hoogverhevene, vol van liefde, geef rust en harmonie door Uw beschermende aanwezigheid - te midden van de zielen van de heiligen en zuiveren die als lichten in de duisternis stralen - geef het aan de zielen van allen met wie wij verbonden waren, de mannen, vrouwen en kinderen die door de nazi's en hun trawanten uit vele volkeren wreed werden vermoord om hun jood-zijn, allen rechtvaardigen. Onder hen bevonden zich zij die ons in hun geleerdheid en wijsheid voorgingen, en de rechtvaardigen der volkeren die hun levens gaven in hun streven joodse levens te redden. Moge de herinnering aan hun aller moed, toewijding en goedheid worden weerspiegeld in onze levens.

U, Bron van alle liefde, houd hen in de beschutting van Uw vleugels. Neem hun zielen op in de bundel van het eeuwige leven, in de tuin van Eden. Laat hen daar rusten voor altijd.

 

Daarop zeggen wij : Amén

 

Kaddish

 

Verheven en geheiligd worden Zijn grote Naam in de wereld die Hij schiep naar Zijn wil. Moge Hij Zijn koninkrijk vestigen in uw dagen en tijdens uw leven en nog in deze generatie van Jisraël, spoedig en in de nabije toekomst. Zegt daarop : Amén.

 

Moge Zijn grote Naam ten eeuwigen dage worden geprezen.

 

Geprezen, geloofd en verheerlijkt, hoog verheven, geroemd, bezongen en aanbeden zij de Naam van de Heilige, geprezen zij Hij, boven alle lofprijzingen, liederen en gezangen, en boven alle troost die in deze wereld kan worden uitgesproken. Zegt daarop : Amén.

 

Moge er volledige vrede komen vanuit de hemel en leven voor ons en voor heel Yisraël. Zegt daarop : Amén.

 

Namen van overleden Delftse Joden

Tijdens de uitzending heeft u de namen van alle overleden Delftse Joden kunnen lezen op de muur van de Synagoge. Deze 142 namen zijn te horen in de opname hieronder. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op de site van de Synagoge.

Foto's 2019
 
Foto's: Bart Noordervliet
 
Aanmeldformulier kransenleggers 4 mei 2021
 
Contact

Voor vragen over de herdenkingen kunt u mailen of onderstaand contactformulier invullen. Ook zijn wij altijd geïnteresseerd in het ontvangen van persoonlijke verhalen die passen binnen het thema 'herdenken' om deze verhalen in de toekomst te delen op 4 mei of op deze website.

Website gemaakt in het creatieve lab van De Burgemeesters